Rugby

Ons doelstelling is om soveel leerders as moontlik te betrek, asook ‘n liefde vir rugby te ontwikkel. Jaarliks na die atletiekseisoen, vind die verskeie spanne se proewe plaas. Spanne word hierna gekies en seuns word die geleentheid gegun om hul staal te wys in die eerste paar vriendskaplike wedstryde van die seisoen. Ons toer oor jaarliks met ons o.9, o.10, o.11 en 1ste rugbyspanne. Na afloop van die vriendskaplike wedstryde, asook die toere word die finale spanne gekies wat die skool sal verteenwoordig gedurende die Super 8-toernooi asook die Limpopo liga. Die Super-8 toernooi word in Polokwane deur Laerskool Pietersburg-Noord aangebied. Dis ‘n groot kompetisie en spelers kry die geleentheid om hulself te bewys teen skole van Limpopo en Mpumalanga. Laerskool Bosveld Primary vorm ook deel van Limpopo se groot-skole liga. Daar word verskeie wedstryde gespeel teen 3 ander skole voordat daar aan die halfeindstryd asook eindstryd in Bela-Bela deelgeneem word.

Our goal is to involve as many learners as possible, as well as to develop a love for rugby. Annually after the athletics season, the trials of the various teams take place. Teams are then selected and the boys are given the opportunity to show their talents during the first few friendly matches of the season. We tour annually with our U/9, U/10, U/11 and 1st rugby teams. After the friendly matches, as well as the tours, the final teams represent the school during the Super 8-tournament as well as the Limpopo league. The Super-8 tournament is presented in Polokwane by Pietersburg-Noord Primary School. It is a big competition and players get the opportunity to prove themselves against schools from Limpopo and Mpumalanga. Laerskool Bosveld Primary also forms part of Limpopo's big schools league. Several matches are played against 3 other schools before participating in the semi-finals as well as the finals in Bela-Bela.

nuutste nuus / latest news

April 18, 2024

Bossies durf die liga aan

Lees meer
April 12, 2024

Super 6 byeenkoms

Lees meer
May 16, 2023

Sege na sege vir die Bossies / Victory after victory for the Bossies

Lees meer
April 20, 2023

Bossies sê die stryd aan teen Laerskool Krugerpark

Lees meer