INSKRYWINGS & SKOOLGELDE

REGISTRASIE

Ouers van voornemende Bossies moet ‘n inskrywingsvorm (beskikbaar by ons administrasie kantoor) voltooi en inhandig.

Die volgende dokumentasie moet die aansoek vergesel:

  • ‘n Gesertifiseerde afskrif van u kind se Geboortesertifikaat.

  • Gesertifiseerde afskrifte van beide ouers se Identiteits Dokumente.

  • Gesertifiseerde bewys van woonadres.

  • Sou u verhuis het en u kind reeds skoolgaande is, moet u ook ‘n oorplasingssertifikaat aanheg.

  • Registrasiefooi (Dien as die 1ste maand se fooi.)

bankbesonderhede

Laerskool Bosveld Primary
Nedbank Lephalale
Takkode: 144547
Rekening Nommer: 1445093472

Verwysings: Gee asb aandag daaraan om die regte verwysing te gebruik met die inbetaling van gelde sodat die gelde reg geallokeer kan word.

  • Skoolgeld: Toelatingsnommer + Van

  • Naskool: NS + Toelatingsnommer + Van

  • Pakket: AKT + Toelatingsnommer + Van

leerder oorplasing

Ouers van leerders wat die skool verlaat moet skriftelik aansoek doen vir ‘n oorplasingsertifikaat wat aan u gegee sal word alleenlik wanneer alle skoolgelde ten volle vereffen of die nodige reëlings vir uitstaande gelde, in plek is.

2022 skoolgeld

Jaarfooi

Registrasie
Fooi*

Maandelikse
Fooi **

Graad

R16,000

RR

R1,450

R1,500

R15,150

R

R1,370

R1,450

R13,500

1 – 7

R1,220

R1,300

*Dien as 1ste maand se fooi
**Betaalbaar vir 10 maande

2022 skryfbehoeftepakket

Jaarfooi

Graad

R550

RR

R470

R

R650

1

R535

2

R485

3

Kontak ons gerus indien u enige verdere inligting benodig.

kontak ons